Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dit jaar (2019) subsidie aan werkende vijfenveertigplussers. Dit Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. In het kort zijn de voorwaarden dat je minimaal 45 jaar oud bent, minimaal 12 uur per week werkt (in loondienst of zzp) en niet in de ziektewet zit of een reorganisatie. Lees hier alle informatie over deze regeling. Dit Ontwikkeladvies heeft een waarde van € 600,- (het subsidiebedrag) en alles wordt geregeld door de loopbaanadviseur.

Zo kan het ook! Als arbodienstverlener hebben we deze week onze klant TCZ ( http://tcz.nl/) blij gemaakt met het aanpassen van de WIA status van 1 van de oud medewerkers! De wijziging en erkenning van een IVA uitkering door het UWV levert direct een aanzienlijke besparing en concreet een aanmerkelijk bedrag op voor werkgever en werknemer. Het traject bij UWV is door onze partner De Verzuimspecialisten, Kees Loef verzorgt. Meer weten? Neem even contact met ons op.

Inmiddels is de vakantie in heel Nederland los gebarsten. En ieder jaar weer doet zich geregeld de situatie voor dat werknemers ziek worden op vakantie of ziek zijn en op vakantie gaan. Hoe zit dat nu eigenlijk met de combinatie ziek en vakantie? 

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?
Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie en meldt hij of zij dit, dan geldt deze dag niet als vakantiedag. Hij kan deze vakantiedag(en) een andere keer opnemen, zodat hij er wel van kan genieten. Uiteraard moet de werknemer zich tijdens zijn vakantie wel ziek melden en de procedures rondom ziekmelding volgen.

Zo kan van de werknemer die in het buitenland op vakantie is, worden verwacht dat een verklaring van een lokale arts overlegt ten aanzien van zijn ziekte. Doet hij of zij dat niet, en twijfelt de werkgever aan de ziekte, dan kan de werkgever in principe besluiten om gewoon vakantiedagen te rekenen in plaats van ziektedagen. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat hij/zij wel ziek was. In een (arbeids)overeenkomst kan overeen gekomen worden dat de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie geen recht heeft op het behoud van die vakantiedagen (art. 7:637 lid 2 BW), mits:

Dat lossen wij voor u op!

Aanleiding
Als ondernemer kent u het wel, een werknemer die niet (meer) functioneert. U heeft al diverse gesprekken gevoerd en u heeft geprobeerd het functioneren in lijn te krijgen met wat u voor ogen heeft. Maar helaas, alle moeite lijkt tevergeefs en u bent al zover dat u zich afvraagt of de betreffende medewerker gehandhaafd kan worden. Op dat moment gaat u hulp zoeken. Hulp van uw HR afdeling, uw accountant, een advocaat of andere adviseur. Die hebben veelal heel goede ideeën over het aanpakken van dergelijke vraagstukken en vertellen u dat u vooral een goed dossier moet hebben. Hoe dat dossier er dan uitziet en “opgebouwd” moet worden blijft onduidelijk. En misschien is een einde van het dienstverband met uw medewerker nog wel een stap te ver, als hij/zij goed gaat functioneren is dat ook goed, misschien zelfs nog beter dan afscheid nemen. 

Wij werken o.a. voor:

  • Ziekteverzuimbegeleiding Post Groothandel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Interblad
  • Ziekteverzuimbegeleiding Corton
  • Ziekteverzuimbegeleiding Beens
  • Ziekteverzuimbegeleiding Probin Telder
  • Ziekteverzuimbegeleiding TCZ
  • Ziekteverzuimbegeleiding Wesko
  • Ziekteverzuimbegeleiding Nissink
  • Ziekteverzuimbegeleiding Habovo