Sinds kort ben ik verbonden aan TAK|Ontzorgdesk, onder andere  als adviseur Duurzame Inzetbaarheid.  Vanuit arbo ondersteuning die we van TAK|Ontzorgdesk bieden dienen zich geregeld vragen aan ten aanzien van de inzet van personeel. De optimale inzet en het rendement van de medewerkers bij uw organisatie is onze drijfveer. Dat doen we met de inzet van een mix van bewezen effectieve instrumenten. We streven daarbij naar een ondersteuning met verandering in kleine stapjes zodat uw onderneming gewoon door kan gaan.

Met ingang van 1 juli 2017 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Eén van de belangrijkste punten uit de vernieuwde Arbowet is de invoering van een minimum aantal eisen waaraan het contract moet voldoen.

Wij werken o.a. voor:

  • Ziekteverzuimbegeleiding Post Groothandel
  • Ziekteverzuimbegeleiding Interblad
  • Ziekteverzuimbegeleiding Corton
  • Ziekteverzuimbegeleiding Beens
  • Ziekteverzuimbegeleiding Probin Telder
  • Ziekteverzuimbegeleiding TCZ
  • Ziekteverzuimbegeleiding Wesko
  • Ziekteverzuimbegeleiding Nissink
  • Ziekteverzuimbegeleiding Habovo